กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

30-SEP-64.jpeg

 (สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    30 ก.ย. 2564 11:50 น.)

งานแถลงข่าว “การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานงานแถลงข่าว “การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ” ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานแถลงข่าวและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

คลิกดูภาพข่าว