กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

2Oct63.jpg

 

พิธีมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิตและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้โอวาท และมอบโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

คลิกดูภาพข่าว