กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

2Jun64.jpg

 

 

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส ผักกาดกระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง 2.ชุมชนซอยมิตรอนันต์ 3.ชุมชนวัดน้อยนพคุณ 4.ชุมชนวัดจอมสุดาราม โดยมีผู้แทนในแต่ละชุมชน รับมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

คลิกดูภาพข่าว