กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ช่าวประชาสัมพันธ์

27Jun64.jpg

 

กรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 500 ลิตร เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมอบน้ำดื่มเพื่อร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยมี ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564

คลิกดูภาพข่าว