กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

27SEP64.jpeg

 (สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล    27 ก.ย. 2564 11:39 น.)

กรมสรรพสามิตจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำคณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต การกล่าวเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ และการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพชรพราวแสง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Command Center อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting และบุคลากรกรมสรรพสามิตรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel: กรมสรรพสามิต :: Excise Department เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

คลิกดูภาพข่าว