กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_9597_08-10-64.1.jpeg

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

IMG_9596_08-10-64.jpeg