กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพสามิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังในโอกาสที่มาตรวจราชการกรมสรรพสามิตและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ตณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562