กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา การจับสลากของขวัญ รวมถึง เลี้ยงอาหารกลางวัน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยนายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมไมด้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” และ“มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรข้าวสารแห้ง อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรข้าวสารแห้ง อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562