กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

27-10-65.jpg

กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้กรมสรรพสามิตนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี โดยปีนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวน 2,392,755.50 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดราชสิทธาราม และบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

 

 

คลิกดูรายละเอียด