กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การมอบรางวัลเพชรพราวเเสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบรางวัลเพชรพราวเเสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เเละ 2564 โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้เเละประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนันทรัต เตปันวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นางจินตนา พงษ์ศิริกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับบริจาคโลหิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหไทยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตติดตั้งตู้ปันสุข “หยิบฟรี มีแบ่ง”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ติดตั้งตู้ปันสุข “หยิบฟรี มีแบ่ง” เพื่อร่วมเป็นผู้ให้ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันน้ำใจ เพื่อให้ประชาชนนำอาหารมาแบ่งปันใส่ตู้ปันสุขให้แก่กันและกัน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดถุงยังชีพเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล น้ำปลา ปลากระป๋อง ยาลดไข้ แก้ปวด หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ...