กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับบริจาคโลหิต และแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช ณ อาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563