กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรมสรรพสามิตติดตั้งตู้ปันสุข “หยิบฟรี มีแบ่ง”

กรมสรรพสามิตติดตั้งตู้ปันสุข “หยิบฟรี มีแบ่ง”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ติดตั้งตู้ปันสุข “หยิบฟรี มีแบ่ง” เพื่อร่วมเป็นผู้ให้ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันน้ำใจ เพื่อให้ประชาชนนำอาหารมาแบ่งปันใส่ตู้ปันสุขให้แก่กันและกัน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ขนม น้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ โดยได้จัดทำตู้ปันสุข จำนวน 2 ตู้ และนำไปตั้งไว้ ณ บริเวณทางเข้า-ออก กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563