กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรมสรรพสามิตจัดถุงยังชีพเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19

กรมสรรพสามิตจัดถุงยังชีพเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล น้ำปลา ปลากระป๋อง ยาลดไข้ แก้ปวด หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563โดยจะมอบให้หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป