กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหไทยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร โดยอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีฯ โดยดำเนินการตามมาตรการ Social distancing ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563