กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมอบรางวัลเพชรพราวเเสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการมอบรางวัลเพชรพราวเเสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เเละ 2564 โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้เเละประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อๆไป ณ โรงเเรมเฟลิกซ์ ริเวอร์เเคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563