กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

“พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

“พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยนายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562