สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรม CSR ประจำปี 2564

มื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกับคลังน้ำมัน IRPC ร่วมมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้าน 200 ถุง ชุด PPE ให้ศูนย์พักคอยปากน้ำชุมพร แจกน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2564

นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12​ สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นำโดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธีสายใจไทย

2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดย นางวงเดือน กุลวรางกูร เป็นตัวแทนของสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

การประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด พร้อมด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยการประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

30 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment