สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมวันแม่

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ครัวปันอิ่ม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรจัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน "ครัวปันอิ่ม" ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ชุมพร เข้ามารับข้าวกล่องได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ แจกข้าวกล่อง วันละ 120 กล่อง ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

โครงการ คบจ. ชุมพร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ คบจ. ชุมพร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยนางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

โครงการ คบจ. ชุมพร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ คบจ. ชุมพร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยนางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว