สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี โดยร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและถวายสังฆทาน หลังจากเสร็จพิธีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณโบสถ์ วิหาร ณ วัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สนับสนุนและส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 06.30 น. นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก ณ พระตำหนักเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

การให้ความรู้ผู้ประกอบการสถานบริการ ประเภทไนต์คลับและดิสโก้เธค

การให้ความรู้ผู้ประกอบการสถานบริการ ประเภทไนต์คลับและดิสโก้เธค ในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

"๑ กระทรวง ๑ ฝาย"

นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร มอบหมายให้นางวงเดือน กุลวรางกูร เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทำฝายตามนโยบาย "1 กระทรวง 1 ฝาย" (กระทรวงการคลัง) ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้วยหินลับ หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

บริจาคเสื้อผ้าเราไม่ได้ใส่ ส่งต่อให้ผู้อพยพ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรร่วมกันบริจาค เสื้อผ้าที่เราไม่ใส่ ส่งต่อให้ผู้อพยพหนีภัยสงครามเมียนมา ตะเข็บชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment