สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดเขาเจดีย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิวร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีด้วย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 🖊 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 3 เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Goverment Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร โดยมีนางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และนางวรรณธนา พรมเล็ก สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองชุมพร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี โดยทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 9 รูป ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

17 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรพร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี โดยทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 9 รูป ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

กิจกรรมcsr สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกับคลังน้ำมัน IRPC มอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน วันครบรอบวันคล้ายวันประสูติกรมหลวงชุมพรฯ

9 ธ.ค. 2564 สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกับคลังน้ำมัน IRPC และหน่วยงานราชการในจังวัดชุมพรร่วมทำพิธีบวงสรวง รำเทอดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯเนื่องด้วยวันครบรอบวันคล้ายวันประสูติ(เสด็จเตี่ย) โดยมีกิจกรรมร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

บริจาคของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่ชุมพรร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเป็นประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเป็นประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน...

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | Chumphon Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment