• พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
41905.jpg
ท่านสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรมอบนโยบายข้าราชการเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

p2-thumb.jpg
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2-thumb.jpg
สำนักงานสรรพสามิตสรรพสามิตร่วมกับบริษัท IRPC แห่เทียนพรรษา ณวัดถ้ำโพงพาง
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล