โครงการ คบจ. ชุมพร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ คบจ. ชุมพร ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยนางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 


  • td05.jpg

 

 

 

  • td06.jpg

 

  •  
  •  
  •  
  •