ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

 

วันที่ 1 กันยายน 2559 นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต


  • IMG_7147.jpg
  • IMG_7106.jpg