สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2564

 

 
bullet_blue.pngมกราคม 2564
 
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2564
 
 
bullet_blue.pngกันยายน 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

 

 
bullet_blue.pngมกราคม 2563
 
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bullet_blue.pngมกราคม 2562
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2562
 
    bullet_blue.pngมีนาคม 2562
 
      bullet_blue.pngเมษายน 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)
 
 
 
 
 
 
  
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2561
 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2560