สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธีสายใจไทย

2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดย นางวงเดือน กุลวรางกูร เป็นตัวแทนของสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด พร้อมด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยการประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

30 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดพบประชาชน อบต.พะโต๊ะ

18 มีนาคม 2564 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตืพื้นที่ชุมพรเ ข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ที่ อบต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดพบประชาชน อบต.เขาทะลุ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าพน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมครบรอบ 89 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต โดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันแม่

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ครัวปันอิ่ม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรจัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน "ครัวปันอิ่ม" ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ชุมพร เข้ามารับข้าวกล่องได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ แจกข้าวกล่อง วันละ 120 กล่อง ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป