สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม CSR ประจำปี 2564

มื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกับคลังน้ำมัน IRPC ร่วมมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้าน 200 ถุง ชุด PPE ให้ศูนย์พักคอยปากน้ำชุมพร แจกน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2564

นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12​ สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นำโดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธีสายใจไทย

2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดย นางวงเดือน กุลวรางกูร เป็นตัวแทนของสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด พร้อมด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยการประมูลการขายทอดตลาด-ของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

30 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติในการออกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดพบประชาชน อบต.พะโต๊ะ

18 มีนาคม 2564 นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตืพื้นที่ชุมพรเ ข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ที่ อบต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดพบประชาชน อบต.เขาทะลุ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดยนางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าพน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต