สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office ข่าวรับสมัครงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร |Chumphon Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก