สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 3495.png

 

นางสาวศิริเพ็ญ  ศิริสวัสดิ์ 

สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

   โครงสร้างองค์กร

bullet.gif สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร (คลิกที่นี่)

     - ฝ่ายอำนวยการ

     - ฝ่ายปราบปราม

     - ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

     - ฝ่ายกฎหมาย

bullet.gif สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร  สาขาเมืองชุมพร (คลิกที่นี่)

bullet.gif สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร  สาขาหลังสวน (คลิกที่นี่)