สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร มี 8 อำเภอ

map.jpg

webportal16200001893.pngสาขาเมืองชุมพร  เลขที่ 1 ถ.จักรีประพาส ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-511184

webportal16200001893.png สาขาหลังสวน เลขที่ 3-3/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  โทร. 077-541379