สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ทำลายของกลาง พร้อมส่งมอบน้ำสุราที่เสร็จสิ้นคดี ให้แก่เกษตรอำเภอศรีราชา

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ ดำเนินการทำลายของกลาง พร้อมส่งมอบน้ำสุราที่เสร็จสิ้นคดี ให้แก่เกษตรอำเภอศรีราชา เพื่อนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพกำจัดไล่แมลงศัตรูพืช และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำไปใช้ไล่แมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมสรรพสามิตในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม