สรรพสามิตสัญจร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชน โดยให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ มีการให้บริการออกใบอนุญาตและชำระภาษี พร้อมแจกของที่ระลึกสำหรับผู้มาลงทะเบียน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-14.00 น. บริเวรชั้นล่างตึกหลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา