กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ณ  อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  โดยพร้อมเพรียงกัน