ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

>>>      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต   คลิ๊กที่นี่

 

>>>     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

                   ***   คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน     คลิ๊กที่นี่

                   ***   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป/การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น      คลิ๊กที่นี่

                   ***   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    คลิ๊กที่นี่

 

>>>      Social Network     

 

            facebook.jpg                         line.jpg