ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ถาม-ตอบ (F.A.Q)/ร้องเรียน
  

>>  ถาม-ตอบ (F.A.Q) ข้อกฏหมายภาษีสรรพสามิต    ลิ๊กที่นี่

>>  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปพฤติมิชอบ     คลิ๊กที่นี่

>>  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  คลิ๊กที่นี่

>>  ช่องทางการร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องทั่วไป   คลิ๊กที่นี่

>>  ช่องทางติดต่อสอบถามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

                ***    Facebook   :   @chonburi2.excise         Line   :   @hia2579g