เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 โครงสร้างหน่วยงาน และการแบ่งส่วนงานภายใน

 

ผู้บริหาร

ติดบอร์ดท่านส.gif

 

 

 ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายปราบปราม 

 

ฝ่ายกฎหมาย

  

 

      
สิริกร อำนวยการ.jpg เอกสิท จัดเก็บ.jpg     วีระ ปราบ.jpg  เดชทัต กฎหมาย.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThaiOil.jpg

Esso.jpg

PTT.jpg

PTTRongpee.jpg

TPX.jpg

Thailube.jpgZYBoss.jpg

Thaioil 

Esso

ปตท. เขาบ่อยา

ปตท. บ้านโรงโป๊ะ

TPX

 Thailube

ซี.วายบอสส์

ดวงฤดี.jpg รัชกร.jpg  จิรพัฒ.jpg วิรัช.jpg

ว่าง1.gif

 พชิยา.jpg  ณัฐกาน.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 อำนวยการ.jpg

 

จัดเก็บ.jpg

 

กฎหมาย.jpg

 

ปราบปราม.jpg

ไทยออย.jpg

esso.jpg

เขาบ่อยา.jpg

โรงโป๊ะ.jpg

ไทยพารา.jpg

 

ไทยลูป.jpg

ซีวาย.jpg

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg