เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

ปัทมา.jpgนางสาวปัทมา  ศรีสุขพฤศจิกายน 2566  -  ปัจจุบัน
1.สุเมธ.jpg

นายสุเมธ  ฤทธิ์เจริญ

พ.ศ.2565  -   พฤศจิกายน 2566
Rg1-footer.jpg
 สรรพสามิต.jpg

นางสาวศิริเกศ  แพร่วานิชย์

 

พ.ศ. 2563  -  พ.ศ. 2565

Rg1-footer.jpg
1.ปรีดา.jpg

 นายปรีดา   บุญภา


 พ.ศ. 2562  -  พ.ศ. 2563
Rg1-footer.jpg
1.ศุภวรรณ.jpg

นางสาวศุภวรรณ   โอภาไพบูลย์

 พ.ศ. 2560  -  พ.ศ. 2562
Rg1-footer.jpg
 สุรีย์.jpg นางสุรีย์   ศรีสุข พ.ศ. 2557  -  พ.ศ. 2560