เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

ติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2    ดาวน์โหลดแผนที่

ทางจดหมาย  :     เลขที่ 5/5 ถ.สุรศักดิ์2  ต.ศรีราชา อ.ศรีราช จ.ชลบุรี 20110

ทางโทรศัพท์  :     038-323552, 038-327361-5

ฝ่ายเบอร์ต่อ
** OPERATOR0
** หน้าห้องสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2112
** ฝ่ายอำนวยการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ100
 งานพัสดุ, ธุรการ101
 งานการเงิน102
** ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี200
 งานคืน-ยกเว้น201 - 204
 งานตรวจสอบภาษี230 - 231
 งานรถยนต์คันแรก106 - 107
** ฝ่ายปราบปรามหัวหน้าฝ่ายปราบปราม300
 งานปราบปราม301 - 303
 ** ฝ่ายกฎหมายหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย400
 งานกฎหมาย401

 ทางโทรสาร  :     ฝ่ายจัดเก็บภาษี    038-323528

                                ฝ่ายอำนวยการ     038-323547

ทาง E-Mail  ;     chonburi2@excise.go.th