เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

ติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2    ดาวน์โหลดแผนที่

ทางจดหมาย  :     เลขที่ 5/5 ถ.สุรศักดิ์2  ต.ศรีราชา อ.ศรีราช จ.ชลบุรี 20110

ทางโทรศัพท์  :     095-1243780, 038-323552, 038-327361,038-327364-5

ทางโทรสาร  :       ฝ่ายจัดเก็บภาษี    038-323528

                           ฝ่ายอำนวยการ     038-323547

ทาง E-Mail  :     chonburi2@excise.go.th     

Facebook   :   @chonburi2.excise         Line   :   @hia2579g

ฝ่ายเบอร์ต่อ
** OPERATOR0
** หน้าห้องสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2721202-3
** ฝ่ายอำนวยการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ721211
 งานพัสดุ, ธุรการ721212-6
 งานการเงิน721217-8
** ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี721221
 งานสารละลาย721225
 งานคืน-ยกเว้น

721223 - 4

 งานคืน-ยกเว้นน้ำมันฯ721227
 งานตรวจสอบภาษี721248,721228
 งานรถยนต์คันแรก721243-5
** ฝ่ายปราบปรามหัวหน้าฝ่ายปราบปราม721231
 งานปราบปราม721232-3
 ** ฝ่ายกฎหมายหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย721241
 งานกฎหมาย721242