คู่มือประชาชน
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
refun63.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 : ผู้บันทึกข้อมูล 

AA_anigif.gif
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1  : กวิญธรา  ส่งเสริม  ฝ่ายอำนวยการ
ขอบคุณที่มา

ที่มา https://www.facebook.com/173713845165/posts/10158320068525166?d=n&sfns=mo
 : ผู้บันทึกข้อมูล