สรรพสามิตเปลี่ยนใจแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้โรงพยาบาลใช้สู้ Covid-19 แทนแจกตรงให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งการยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงโดยของดการจดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมสรรพสามิตได้ตะหนักถึงความสำคัญตามมาตรการและความเสี่ยงดังกล่าว จึงเปลี่ยนวิธีการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ที่จะแจกให้แก่ประชาชนในวันที่ 27 มีนาคม 2563ที่จะถึงนี้  โดยกรมสรรพสามิตจะนำแอลกอฮอล์ทั้งหมด จำนวนกว่า 300,000 ลิตร มอบผ่านไปยังหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้ารแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประสานงานไปยังหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือดังกล่าวแล้ว

 

ที่มา https://www.facebook.com/173713845165/posts/10158320068525166?d=n&sfns=mo