เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  
แผนที่พื้นที่ในความรับผิดชอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
chon1_map_tax.jpg

1Region1bulletNon.jpg

อำเภอเมืองชลบุรี

1Region1bulletNon.jpgอำเภอพนัสนิคม
1Region1bulletChainati.jpgอำเภอพานทอง
1Region1bulletPatum.jpg

อำเภอบ้านบึง

1Region1bulletPatum.jpgอำเภอบ่อทอง
1Region1bulletAyutha.jpg

อำเภอหนองใหญ่

1Region1bulletAyutha.jpg

กิ่งอำเภอเกาะจันทร์

 - ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์แผนที่เขตพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ดาวน์โหลด 

  • แผนที่เขตพื้นที่ Zoning "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ระดับประถมศึกษา

- อำเภอเมืองชลบุรี ดาวน์โหลด

- อำเภอเกาะจันทร์ ดาวน์โหลด

- อำเภอพานทอง ดาวน์โหลด

- อำเภอบ้านบึง ดาวน์โหลด

- อำเภอพนัสนิคม ดาวน์โหลด

- อำเภอหนองใหญ่ ดาวน์โหลด

- อำเภอบ่อทอง ดาวน์โหลด

  • แผนที่เขตพื้นที่ Zoning "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานศึกษาอำเภอเมืองชลบุรี ดาวน์โหลด

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานศึกษาอำเภอพานทอง ดาวน์โหลด

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานศึกษาอำเภอบ้านบึง ดาวน์โหลด

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานศึกษาอำเภอพนัสนิคม ดาวน์โหลด

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานศึกษาอำเภอบ่อทอง ดาวน์โหลด

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานศึกษาอำเภอหนองใหญ่ ดาวน์โหลด

- แนวเขตพื้นที่Zoningใกล้สถานที่ศึกษาอำเภอเกาะจันทร์ ดาวน์โหลด