เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  
แผนที่พื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
chon1_map_tax.jpg

1Region1bulletNon.jpg

อำเภอเมืองชลบุรี

1Region1bulletNon.jpg อำเภอพนัสนิคม
1Region1bulletChainati.jpg อำเภอพานทอง
1Region1bulletPatum.jpg

อำเภอบ้านบึง

1Region1bulletPatum.jpg อำเภอบ่อทอง
1Region1bulletAyutha.jpg

อำเภอหนองใหญ่

1Region1bulletAyutha.jpg

กิ่งอำเภอเกาะจันทร์