• คู่มือประชาชน
  • คู่มือประชาชน
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

1.jpg
ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง
พชร รู้กิจอารยะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน : ผู้บันทึกข้อมูล 

cri_210962_20.JPG
โครงการ CSR ระยอง
พิเชษฐ์ ศรีชวลิตกุล : ผู้บันทึกข้อมูล 

cri_230762_3.jpg
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายพิเชษฐ์ ศรีชวลิตกุล : ผู้บันทึกข้อมูล 

cri_200462_1.jpg
โครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์"
นายพิเชษฐ์ ศรีชวลิตกุล : ผู้บันทึกข้อมูล