โครงการ CSR ระยอง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมโครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ณ โรงเรียนแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคม และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี


 • cri_210962_1.JPG
 • cri_210962_2.JPG
 • cri_210962_3.JPG
 • cri_210962_4.JPG
 • cri_210962_5.JPG
 • cri_210962_6.JPG
 • cri_210962_7.JPG
 • cri_210962_8.JPG
 • cri_210962_9.JPG
 • cri_210962_10.JPG
 • cri_210962_11.jpg
 • cri_210962_12.JPG
 • cri_210962_13.JPG
 • cri_210962_14.JPG
 • cri_210962_15.JPG
 • cri_210962_16.jpg
 • cri_210962_17.jpg
 • cri_210962_18.JPG
 • cri_210962_19.JPG
 • cri_210962_20.JPG