พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งได้จัดสมุดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง


  • cri_230762_1.jpg
  • cri_230762_2.jpg
  • cri_230762_3.jpg
  • cri_230762_4.jpg
  • cri_230762_5.jpg