โครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์"

วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์" เพื่อเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันธ์ของบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย


 • cri_200462_1.jpg
 • cri_200462_2.jpg
 • cri_200462_3.jpg
 • cri_200462_4.jpg
 • cri_200462_5.jpg
 • cri_200462_6.jpg
 • cri_200462_7.jpg
 • cri_200462_8.jpg
 • cri_200462_9.jpg
 • cri_200462_10.jpg
 • cri_200462_11.jpg
 • cri_200462_12.jpg
 • cri_200462_13.jpg
 • cri_200462_14.jpg
 • cri_200462_15.jpg
 • cri_200462_16.jpg
 • cri_200462_17.jpg
 • cri_200462_18.jpg
 • cri_200462_19.jpg
 • cri_200462_20.jpg
 • cri_200462_21.jpg
 • cri_200462_22.jpg
 • cri_200462_23.jpg
 • cri_200462_24.jpg
 • cri_200462_25.jpg
 • cri_200462_26.jpg
 • cri_200462_27.jpg
 • cri_200462_28.jpg
 • cri_200462_29.jpg
 • cri_200462_30.jpg
 • cri_200462_31.jpg
 • cri_200462_32.jpg
 • cri_200462_33.jpg
 • cri_200462_34.jpg
 • cri_200462_35.jpg
 • cri_200462_36.jpg
 • cri_200462_37.jpg