สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department รายงานงบทดลอง

ลำดับที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1

2

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2

3

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3

4

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4

5

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5

6

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6

7

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7

8

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8

9

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9

10

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10

11

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11

12

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12