สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพสามิต : เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานหรือชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

(วันที่ประกาศ: 15 ม.ค. 2564)