สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

(วันที่ประกาศ: 24 พ.ย. 2564)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งใช้วิธีการสอบขับรถยนต์และการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

(วันที่ประกาศ: 19 พ.ย. 2564)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

(วันที่ประกาศ: 8 พ.ย. 2564)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

(วันที่ประกาศ: 18 ต.ค. 2564)