สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(วันที่ประกาศ: 12 มี.ค. 2564)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(วันที่ประกาศ: 10 ก.พ. 2564)

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

(วันที่ประกาศ: 3 ก.พ. 2564)

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(วันที่ประกาศ: 3 ก.พ. 2564)