สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศกรมสรรพสามิต : เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางรถยนต์และรถจักยานยนต์ จำนวน 62 คัน ในคดีทำผิดกฏหมาย

(วันที่ประกาศ: 28 ต.ค. 2565)

ประกาศกรมสรรพสามิต : เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ จำนวน 36 ต้น ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.200 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(วันที่ประกาศ: 14 มี.ค. 2565)

ประกาศกรมสรรพสามิต : เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุพร้อมรื้อถอน

(วันที่ประกาศ: 14 ก.พ. 2565)

ประกาศกรมสรรพสามิต : เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานหรือชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

(วันที่ประกาศ: 15 ม.ค. 2564)