สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

221159.jpg

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่ 22 พ.ย.2559 เวลา 08.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง และมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำบุคลากรร่วมพิธีบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙   จังหวัดเชียงรายโดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประกอบพิธี

031159.jpg

ร่วมสัมมนา : สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมการสัมมนาโครงการ :สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย    ในการนี้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายหัวข้อ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บรรยายหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท"

231059.jpg

ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมฯ วันปิยะมหาราช 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง นำบุคลากรร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า) ในการนี้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานในพิธี

181059.jpg

ประชุมสัมมนา ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดประชุมสัมมนาผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชน "การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนเชิงบูรณาการ" ที่ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงข้อกำหนดในการต่อใบอนุญาตทำและขายสุรากลั่นชุมชน ปี พ.ศ.2560  การตรวจสอบสถานที่ทำสุรา และกรรมวิธีการผลิตและการขายสุราให้เป็นไปตามกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  มอบหมายนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมเยี่ยมชมหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบายแลป ของกรมสรรพสามิต ที่นำมาสาธิตและให้บริการตรวจคุณภาพน้ำสุรา มีผู้ประกอบการสุราชุมชนเข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน 

141059.jpg

ร่วมลงนามถวายความอาลัย

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญส่ง  เตชมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผบ.มทบ.37 ผบก.ภ.จว.เชียงราย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายความอาลัย

111059-7.jpg

ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโนบาย คสช.

 วันที่ 11 ต.ค.2559 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยพลตรี บัญชา  ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราชมณฑลทหารบกที่ 37

071059.jpg

กิจกรรมบำเพ็ญบุญของคนคลังเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 และ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง กิจกรรมทางศาสนาที่ร่วมกันทำเป็นประจำทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน

041059 .jpg

ร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชาของ ผบ.มทบ.37

วันที่ 4 ต.ค.2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ของ ผบ.มทบ.37 พร้อมส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย และกำลังพล มทบ.37  ณ ลานผู้กล้า อนุเสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช

300959.jpg

อาลัยลา คนดี2499

30 กันยายน 2559 งานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการ สนง.สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายเกษียณอายุราชการ

210959.jpg

ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต และ แสดงความยินดี

 วันที่ 21กันยายน 2559 ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ท่านอาคม  สุขพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนื่อง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 8:30 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรีพิศาล นาคผจญ ผบ.มทบ.37 เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้รับราชการในตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 3