สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

190260.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี ณ เชียงราย

19 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดกิจกรรม "สรรพสามิตเชียงรายปันน้ำใจให้น้อง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 85 ปี ในวันที่ 17 ก.พ.2560 โดยได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน การกีฬา เงินทุนอาหารกลางวัน และเงินทุนการศึกษา บริจาคให้แก่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) อ.แม่สาย เพื่อนำไปใช้ในการอุปการะคนไร้ที่อยู่และเด็กเร่ร่อนในอุปการะต่อไป   ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมสรรพสามิตให้ทราบด้วย

030260.jpg

ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน่วยงาน

 3 กุมภาพันธ์ 2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "มาตรการจัดระเบียบสังคมของกรมสรรพสามิต" ในการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประมาณ 200 นาย ในการนี้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

200160.jpg

ขอรับพรปีใหม่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันขอเข้ารับพรปีใหม่จากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 พร้อมน้อมนำข้อคิดประกอบคำอวยพรไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ และได้มอบสมุด ดินสอ ของเล่น ต่อ ผบ.มทบ.37  เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560 ภายในค่ายเม็งรายมหาราช ต่อไป

130160.jpg

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 ครั้งที่ 1/2560

13 ม.ค.2560 เวลา 10.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เชียงใหม่ พร้อมรับพรปีใหม่จากนายสุรชัย  โตพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประธานการประชุม

100160.jpg

ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 90 วัน

10 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 90 วัน โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ห้องประชุมเสม-พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย

060160.jpg

ส่งสุขปีใหม่ เติมใจให้กัน 2017

  6 มกราคม 2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำผู้บริหารองค์กร ประกอบด้วยหัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย ส่งมอบความสุขปีใหม่ แก่บุคลากรของหน่วยงาน 83 ชีวิต เพื่อขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดปี และมอบความปราถนาดีตลอดไป

231259.jpg

รวมน้ำใจให้กาชาด

23 ธันวาคม 2559 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ร่วมบริจาคให้แก่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มีนายกเหล่ากาชาดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบเพื่อนำสิ่งของไปใช้ในกิจการของกาชาดต่อไป

091259.jpg

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

 วันที่ 9 ธันวาคม 2559   สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่อาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

061259.jpg

ประชุมร่วม บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ชร

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ชี้แจงผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้ประกอบกิจการคล้ายสถานบริการ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 150 ราย เกี่ยวกับการขอ การต่อ การพักใช้และการเพิก ถอนใบอนุญาตขายสุรา ตาม พรบ.สุรา 2493 คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ประกอบคำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารสโมสร มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช และวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.ชี้แจงข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผลิต/จำหน่าย และสถารการณ์สุรากลั่นชุมชนใน จว.เชียงราย ในการประชุมประจำเดือน พ.ย.59 ของ กกล.รส.ฯ ร่วมกับ หมู่ รส.ประจำอำเภอ และที่ปรึกษา กกล.รส.จว.ชร. เพื่อให้นำข้อมูลไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาการกระทำผิดและลดผลกระทบจากการ กระทำผิดกฎหมายสุรา ณ ห้องประชุมพญาเม็งราย ตึกบัญชาการ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราชในการนี้ พลตรีบัญชา  ดุริยพันธ์ ผบ.กกล.รส.จว.ชร.เป็นประธานการประชุม 

281159.jpg

ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ นรต.และคณะ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดเชียงราย