สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

PRE (2).jpg

รับมอบนโยบายปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 12.00-13.30 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมผ่านระบบVdo Conference โดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบการถ่ายทอดนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลสู่การปฏิบัติผ่านการขับเคลื่อนของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ณ ห้องประชุม สนง.สพก.พื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

TB (1).jpg

ใส่บาตรทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรใส่บาตรทำบุญร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

TC (1).jpg

ออกตรวจกำกับติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 26 พ.ค. 2560 นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาเมืองและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดพร้อมประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมสรรพสามิต

CK1 (3).jpg

ออกตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมเพื่อกำกับติดตามงานส่งออกสินค้าชายแดน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:30 น. นายปัณณทัต  ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ออกตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมเพื่อกำกับติดตามงานส่งออกสินค้าชายแดน โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาเชียงของ ทราบและปฏิบัติ โดยมีนายทนง พิมพ์ทอง สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสาขาเชียงของ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานให้ทราบ

JB (1).jpg

จัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ

คืนวันที่ 28 เม.ย. 60 นายวีรชัย  ศิริพานกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำกำลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิต สนธิกำลังร่วมชุดจัดระเบียบสังคมประกอบด้วยกำลังทหารจาก มทบ.37 ตำรวจภูธรบ้านดู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกันออกตรวจสถานบันเทิงและร้านเกมส์ย่าน ต.บ้านดู่ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ
     การตรวจครั้งนี้เป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นการป้องกันปราบปรามการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งได้กำชับทางร้านให้ปฏิบัติตามกฏหมายการจำหน่ายสุรา การปิดให้บริการตามกำหนดเวลา และไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งสถานบริการต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และมีการติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

PM1.jpg

สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09:30 น. นายปัณณทัต ใจทน  สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายนำบุคลากรในสังกัดประกอบพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนางนวลตา  คงชนะ อดีตสรรพสามิตอำเภอเวียงชัย (เกษียณอายุ พ.ศ. 2536) และคณะข้าราชการบำนาญอีก 5 ท่าน โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย แสดงธรรมเทศนาเรื่อง "คุณธรรมข้าราชการของพระราชา" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการที่ดีของพระราชาและเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง โดยได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายหลังเสร็จพิธี

PP1.jpg

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ 18 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายเข้าร่วมประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าจังหวัดเชียงรายมีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมากถึง 15 ราย จัดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และ จำนวนผู้บาดเจ็บ จัดเป็นลำดับที่ 5 และ 8 ของประเทศตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ ขับเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด ขับขี่มอเตอร์ไซต์ไม่สวมหมวกกันน๊อค ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงสั่งการให้นายศักดิ์ชัย วงศ์กนิษฐ์ รอง ผวจ.ชร. จัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนและหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ที่มีสาเหตุมาจากดื่มสุราต่อไป

Csr1.jpg

สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ. 2560
ของมณฑลทหารบกที่ 37

  6 เม.ย. 2560 เวลา 11.30 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำ ของกลางสุรา/ยาสูบ เสร็จคดีส่งมอบให้ มณฑลทหารบกที่ 37 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ. 2560 ตามโครงการ "จัดการผลกระทบทางลบและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)" ของกรมสรรพสามิต โดยการนำสุรา ยาสูบ ของกลางเสร็จคดี ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำน้ำสมุนไพรไล่แมลงทดแทนการใช้เคมีเกษตร และนำภาชนะสำหรับทำสุราไปดัดแปลงทำเป็นอุปกรณ์สกัดน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง โดยมี พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ. 37 เป็นผู้รับมอบ

PP (2).jpg

ทลายแหล่งผลิตสุราเถื่อน

17 มี.ค. 60 เวลา 04.00 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบหมายให้นายวีระชัย  ศิริพานกุล หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นำสายตรวจพื้นที่เชียงราย,สายตรวจพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า และสายตรวจที่ 4.2 สตป. กรมสรรพสามิต สนธิกำลังร่วมกับ หมู่ รส.อ.พาน (ป.พัน.17 พล.ร.7) เข้าทำการตรวจค้นแหล่งผลิตสุราเถื่อน บ้านปางป่ากล้วย,บ้านงิ้วเฒ่า หมู่7 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน พบการกระทำผิด 5 ราย
      (1) ดำเนินคดีชั้นเปรียบเทียบ 1 ราย ปรับ 20,096 บาท สุรากลั่น 160 ลิตร
      (2) ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีชั้นศาล 3 ราย เครื่องกลั่นสุราขนาด 200 ลิตร 3 ชุด สุรากลั่น 71 ลิตร สุราแช่ 3,420 ลิตร แป้งเชื้อสุรา 3,000 กรัม
      (3) คดีไม่มีตัว 1 ราย(อยู่ระหว่างสืบหาตัว) เครื่องกลั่นสุรา 2 ชุด สุรากลั่น 120 ลิตร สุราแช่ 750 ลิตร 
       รวม 5 คดี เครื่องกลั่นสุรา 5 ชุด สุรากลั่น 191 ลิตร สุราแช่ 4,170 ลิตร แป้งเชื้อสุรา 3,000 กรัม
       ขอขอบคุณ พล.ต.บัญชา  ดุริยพันธ์ ผบ.กกล.รส.จว.ชร. อย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนกำลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

คลิบการวางแผน/จับกุม
https://youtu.be/GDjWOpJNYoI

 

 

VT Re.jpg

ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ

14 มี.ค.2560 เวลา 13.00-14.00 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิตผ่านรายการ "ชวนคุยชวนคิดกับสรรพสามิตเชียงราย" ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดเชียงราย คลื่น FM.103 Mhz. รายการดังกล่าวจะออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00 น. สัปดาห์ที่สองและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดำเนินรายการโดยนายณัฐวุฒิ บุญชู นักจัดรายการชื่อดังของจังหวัดเชียงราย