สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

cri_100162_5.jpg

ประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมกับ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Csrr (10).jpg

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย  จัดกิจกรรม “สานฝันปันน้ําใจให้น้อง” โดยได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น อุปกรณ์ การเรียน การกีฬา เงินทุนอาหารกลางวันและเงิน ทุนการศึกษาบริจาค ให้แก่มูลนิธิพันธกิจ เด็กและชุมชน (บ้านนานา) อ.แม่สาย เพื่อนำไปใช้ในการอุปการะ คนไร้ที่อยู่และเด็กเร่ร่อน ในอุปการะต่อไป

TR2.jpg

การประชุมมอบนโยบายและการตรวจราชการของผู้บริหารกรมสรรพสามิต ณ จังหวัดเชียงราย

     10 พ.ย. 2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ  ห้องประชุม VIP ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
     ในการนี้คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและตรวจติดตามกระบวนงานตรวจสอบน้ำมันที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการยกเว้น/คืนภาษี ณ จุดตรวจสอบสินค้าที่ทำการศุลกากร ท่าเรือห้าเชียง อำเภอเชียงแสน ,ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต ด่านศุลกากรแม่สาย และตรวจเยี่ยม สนง.สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

PCR5.jpg

ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าชุมชน

วันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 11.00 น. สพท.เชียงราย นำบุคลากร พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย(คบจ.) ร่วมเปิดตลาด”กาดประชารัฐ ลูกพ่อขุน” เพื่อสนับสนุนการตลาดสินค้าชุมชน ตามนโยบายกระทรวงการคลัง  ณ ห้างอภิสแคว อ.เมืองเชียงราย การดังกล่าว ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

PP12.jpg

ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       26 ต.ค.2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย บุคลากร คณะผู้บริหารการคลังและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ลานบิน 416 อ.เมืองเชียงราย ต่อมาในวันที่ 27 ต.ค.2560 ได้ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลนำเถ้าดอกไม้จันทร์ไปลอยไนแม่น้ำโขง บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

PY1.jpg

ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

 วันที่ 23 ต.ค.2560 เวลา 08.30 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ปิยมหาราช" ที่บริเวณลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย
    ในการนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

SM1.jpg

ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

     วันที่ 29 ส.ค.2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการเพิ่อซักซ้อมความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สกม.สภ.5 ร่วมบรรยาย มีผู้ประกอบการสุรา/ยาสูบ และผู้แทน กกล.รส.จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 400 ราย
    ในการนี้สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้เน้นย้ำหลักการที่สำคัญซึ่งมีผลผูกพันต่อการประกอบกิจการ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

28R1.jpg

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และในเวลา 13.30 น.ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาพัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง - ห้วยสัก และกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ แหล่งน้ำหนองหลวง-ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

PC (1).jpg

ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

  วันที่ 6 ก.ค.2560 เวลา 13.30 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญเวทย์. ศรีปวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
     ในการนี้ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต ตามภารกิจการส่งออก-นำเข้า สินค้าสรรพสามิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าน้ำมันและสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของรัฐบาล ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมสรรพสามิต

TB (1).jpg

ใส่บาตรทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรใส่บาตรทำบุญร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง