สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

cri_020763_10.jpg

ต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นายวัชรินทร์ เยาว์ธานี สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน ของกรมสรรพสามิต ให้มีมาตรฐานการให้บริการเดียวกันทั่วประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไป

cri_230663_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดโครงการ“ครัวปันอิ่ม” มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จัดที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย ถนนสันโค้งน้อย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ครัวปันอิ่ม” โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ด้วยการมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั่วประเทศ

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย กรมสรรพสามิตได้มอบให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ดำเนินโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของทุกวัน

ด้วยการแจกข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม วันละ 140 ชุด รวมทั้งสิ้น 10 วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกองค์กร ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข ระหว่างหน่วยงานกับสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป

 

cri_200563_5.jpg

สรรพสามิตเชียงรายมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ผู้จัดตั้งตู้กระทรวงการคลังปันสุข

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ผู้จัดตั้งตู้กระทรวงการคลังปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย

cri_270463_3.jpg

ผู้พิทักสิทธิลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ตามรายชื่อผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดส่งข้อมูลให้กรมสรรพสามิตดำเนินการ พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

cri_300363_1.jpg

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์)

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้ ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

cr_orange1.jpg

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมกับคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มีมติคัดเลือกผลิตภัณฑ์ นำ้ส้ม 25% ตราบีบิ๊ก ของคุณวิชชุดา เหล็กราช ซึ่งเข้าตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้มีประสบการณ์การผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน

cri_210962_20.JPG

โครงการ CSR ระยอง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมโครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ณ โรงเรียนแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคม และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

cri_230762_3.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งได้จัดสมุดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

cri_200462_1.jpg

โครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์"

วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์" เพื่อเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันธ์ของบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

cri_130262_17.jpg

โครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" CSR 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ณ โรงเรียนแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคม และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี