สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

cri_281265_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR

วันที่ 28 ธันวาคม ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่รัฐและส่วนราชการ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่คดีเสร็จสิ้นแล้ว ตกเป็นของกรมสรรพสามิต จำนวนรวมทั้งสิ้น 58 คัน โดยมี ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

cri_271265_1.jpg

ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว...

 

cri_01112565_1.jpg

 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน1157 เชียงราย ให้กับโรงเรียนบ้านตีนเป็ด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการ ต่อไป

cri_290965_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมพิธีเครพธงชาติ

สำนักงาน​สรรพสามิตพเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย ศูนย์​ราชการ​กระทรวง​การคลัง​จังหวัด​เชียงราย​

cri_300865_1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายมอบของกลางสิ้นสุดคดี แก่ มทบ.๓๗

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.สุพัชรา  บุญเกิดรัมย์  สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้มอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จสิ้นคดีตามระเบียบของกรมสรรพสามิต ให้แก่ มทบ.๓๗ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากยาสูบ เพื่ออรรถประโยชน์ตามแผนโครงการฯ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

cri_250865_1.jpg

ร่วมหารือเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ผู้แทนของนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายนปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หารือข้อราชการร่วมกับ ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยหารือเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

cri_190465_8.jpg

สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายนำบุคลากรในสังกัดประกอบพิธีรดน้ำดำหัวเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

cri_310365_1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตสาขา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

cri_210464_2.jpg

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

แคบหมูศิราณี อร่อยง่ายๆ ได้ทุกที่
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชน เชียงราย
อย เลขที่ 57-2-03958-2-0003
สนใจสั่งซื้อ โทร 094-4960456, 081-3871164
www.facebook.com/siraneekabmoo

cri_270863_12.jpg

โครงการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทั้ง 4 สาขา เข้าร่วมการประชุมเพื่อแนะนำในแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น