สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ธง๑.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมทำพิธีเครพธงชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมกิจกรรมเครพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๖ ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคถูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

 

S__3752367.jpg

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ให้การสนับสนุน
🌳กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผล
🥑อะโวคาโดดอยแม่สลอง
        🥑เก็บจากต้น
            🥑สดจากสวน
                🥑ส่งตรงถึงบ้านคุณ
📌สั่งซื้อโดย...สแกน QR Code ที่รูป ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
🚗🛵ส่งฟรี!! เริ่มส่ง วันที่ 15 กันยายน 2566

 

 

ของกลาง1jpg.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายมอบของกลางสิ้นสุดคดี แก่ มทบ.๓๗

  •       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายฉลอง วิริยพัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายปราบปราม แทนสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และนายปิยะ รัตนะ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันส่งมอบของกลางที่สิ้นสุดคดีและได้รับอนุมัติให้ทำลายแล้ว แก่ มทบ.๓๗ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสมุนไพรไล่แมลงตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

 

โครงการ1 (1).jpg

โครงการพัฒนาองคกรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้มอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" จนเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวจุฑามาศ  คล้ายเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

bk.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 นางสุพัชรา  บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2566 โดยร่วมกันปลูกบริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงรายและบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

 

ครบรอบ1.jpg

วันสถาปนาครบรอบ 91 ปี กรมสรรพสามิต

     วันที่ 19 เมษายน 2566 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
     ทั้งนี้ สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR บริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อเป็นสาธารณะกุศลและบริจาคเงินให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในกองบุญเพื่อการให้ “ฮอมฮัก ฮอมใจ จ้วยจาวเจียงฮาย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ

1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ครั้งที่ ๒ เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ รวมทั้งได้จัดทำแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ณ สถานประกอบการผลิตยาสูบ บ้านแม่ข้าวต้ม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง  จ.เชียงราย 

107705.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจดทะเบียนสรรพสามิต รวมทั้งได้จัดทำแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและเชิญผู้ประกอบการมาร่วมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตเชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

cri_281265_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR

วันที่ 28 ธันวาคม ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่รัฐและส่วนราชการ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่คดีเสร็จสิ้นแล้ว ตกเป็นของกรมสรรพสามิต จำนวนรวมทั้งสิ้น 58 คัน โดยมี ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

cri_271265_1.jpg

ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว...